از دیگر امکانات نرم افزار کلینیک دامپزشکی دامپزشکیار ثبت نتایج آزمایشات می باشد. شما می توانید در این نرم افزار پس از انتخاب یک پرونده نسبت به ثبت نتایج آزمایشات از قبیل CBC ، بیوشیمی یا سایر آزمایشات اقدام نمایید.

در بخش CBC و Biochemistry مقادیر نرمال آزمایش به تفکیک نوع حیوان قابل مشاهده می باشد. پس از ثبت نتایج این اطلاعات در سابقه پت درج شده و هر زمان نیاز باشد به راحتی می توانید در بخش آزمایشات جزئیات نتایج ثبت شده را مشاهده نمایید.

همچنین بعد از ثبت نتایج آزمایشات، در صورت نیاز می توانید نتیجه را به همراه نام کلنیک یا پلی کلینیک و جزئیات آزمایش چاپ نمایید. تبدیل نتیجه آزمایش به پی دی اف جهت ارسال به صاحب حیوان نیز از قابلیت های این بخش می باشد.

از دیگر قابلیت های نرم افزار کلینیک دامپزشکی امکان افزودن تصویر یا فایل در بخش آزمایشات می باشد. شما می توانید تصویر نتیجه آزمایش پت را در پرونده کیس و در این بخش ذخیره نمایید و در هر زمان به راحتی به آن دسترسی داشته باشد.

در بخش مالی نیز این امکان وجود دارد که پس از ثبت هزینه خدمات یا سرویس های آزمایشگاه، گزارشات این بخش را بر اساس بازه زمانی دلخواه یا به تفکیک پرونده و … تهیه نمایید، به عبارتی می توانید درآمد بخش آزمایشگاه را در هر زمان در بخش گزارشات سیستم بدست آورید.

بخش آزمایشگاه کلینیک دامپزشکی

بخش آزمایشگاه کلینیک دامپزشکی