بخش داخلی نرم افزار بیمارستان دامپزشکی

بخش داخلی و ویزیت یکی از اصلی ترین بخش های هر بیمارستان دامپزشکی می باشد. معمولا بعد از تشکیل پرونده، پرونده آن کیس به بخش داخلی ارسال می گردد.

از آنجایی که در برخی از مراکز بیش از یک بخش داخلی وجود دارد یا بخش های داخلی متعددی از قبیل عمومی ، پرندگان ، اگزوتیک وجود دارد، این امکان در نرم افزار دامپزشکیار می باشد که بتوان هر پرونده به یک بخش مشخص و به دکتر خاصی ارجاع گردد.

دکتر داخلی بعد از معاینه حیوان می تواند نسبت به ثبت اطلاعات پرونده درمانی آن از قبیل علت مراجعه ، یافته های بالینی ، تشخیص ، درمان و دارو اقدام نماید. همچنین در صورتی که یک کیس برای چکاپ دوره ای مراجعه کرده باشد دکتر می تواند تاریخ واکسیناسیون یا تاریخ ضد انگل را در سیستم وارد نماید و همچنین تاریخ مراجعه بعدی آن را مشخص نماید. با این کار یک هفته و یک روز قبل به صاحب حیوان اس ام اس یادآوری ارسال می گردد. همچین در هر روز مسئول پذیرش یا دکتر می تواند لیست مراجعین احتمالی روز را ببینند.

دسترسی به سوابق درمانی و دارویی یک کیس از مهمترین قابلیت های نرم افزار در این بخش می باشد به گونه ای که دکتر در یک صفحه می تواند تمامی مراجعات و سوابق درمانی یا دارویی یک حیوان را مشاهده نماید.

بخش-داخلی-نرم-افزار-بیمارستان-دامپزشکی

بخش داخلی نرم افزار بیمارستان دامپزشکی

یکی دیگر از امکانات موجود در بخش داخلی و ویزیت نرم افزار بیمارستان دامپزشکی ارتباط این بخش با بخش داروخانه می باشد به گونه ای که دکتر پس از ویزیت کیس در صورتیکه نیاز به تهیه دارو باشد می تواند با کلیک روی گزینه داروخانه، لیست داروهای موجود را مشاهده نماید و داروهایی که باید برای حیوان استفاده گردد را در سیستم درج نماید، با این کار مسئول داروخانه بلافاصله می تواند داروها را آماده نماید تا وقتی که صاب حیوان به داروخانه مراجعه می کنند داروها آماده باشد و فقط نیاز به تسویه فاکتور داروخانه باشد.

 

بازگشت به نرم افزار بیمارستان دامپزشکی