لیست برخی از مشتریان نرم افزار بیمارستان دامپزشکی به شرح زیر می باشد :

– بیمارستان آموزشی و پژوهشی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

– درمانگاه تخصصی دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد

– درمانگاه تخصصی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد

– بیمارستان دامپزشکی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز

– پلی کلینیک تخصصی حیوانات خانگی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد

– بیمارستان دامپزشکی پایتخت

– بیمارستان دامپزشکی ایرانیان

– بیمارستان دامپزشکی مرکزی

– بیمارستان دامپزشکی نیکان

– بیمارستان دامپزشکی دکتر فتاحیان

– بیمارستان دامپزشکی درین

– بیمارستان دامپزشکی خاورمیانه

– بیمارستان دامپزشکی رویال

– مرکز تشخیصی دامپزشکی تهران آزما

– بیمارستان دامپزشکی آراد

– بیمارستان دامپزشکی آدونیس (آتیه پالاس)

– بیمارستان دامپزشکی امید

– بیمارستان دامپزشکی ستیا

– بیمارستان دامپزشکی غرب

– بیمارستان دامپزشکی آوینا

– بیمارستان دامپزشکی آرمانی

– بیمارستان دامپزشکی سپیدار

– بیمارستان دامپزشکی ققنوس

– انجمن حمایت از حیوانات

– بیمارستان دامپزشکی الهیه

– بیمارستان دامپزشکی پیمان

– بیمارستان دامپزشکی دکتر تقی پور

– بیمارستان دامپزشکی همای زعفرانیه

– کلینیک دامپزشکی نگاه

– کلینیک دامپزشکی ارغوان

– پلی کلینیک دامپزشکی کاوه

– بیمارستان دامپزشکی رویان

– بیمارستان دامپزشکی اکسیژن

– بیمارستان دامپزشکی الیت

– بیمارستان دامپزشکی مسیح

– بیمارستان دامپزشکی مانوک

– کلینیک دامپزشکی پت کلاب

– بیمارستان دامپزشکی هوما (پردیس)

– بیمارستان دامپزشکی ایران زمین (کرج)

– درمانگاه دامپزشکی زیستا (کرج)

– پلی کلینیک دامپزشکی هلسی پت (کرج)

– بیمارستان دامپزشکی هامون (هشتگرد)

– بیمارستان تخصصی دامپزشکی آریا (مشهد)

– درمانگاه دامپزشکی مهر (مشهد)

– بیمارستان دامپزشکی آبان (یزد)

– بیمارستان دامپزشکی پارس وت (شیراز)

– درمانگاه دامپزشکی رویال (شیراز)

– بیمارستان دامپزشکی اپال (شیراز)

– کلینیک دامپزشکی آپادانا (اصفهان)

– بیمارستان دامپزشکی های پت (گرگان)

– بیمارستان دامپزشکی گیلان (رشت)

– کلینیک دامپزشکی پرشین (دکتر علیزاده) (ساری)

– بیمارستان حیوانات خانگی دکتر حسن زاده (بابلسر)

– بیمارستان دامپزشکی دکتر روحانی (آمل)

– کلینیک دامپزشکی دکتر رضایی (آمل)

– بیمارستان دامپزشکی رویال (اهواز)

 

برای مشاهده لیست مشتریانی که نرم افزار کلینیک دامپزشکی را تهیه کرده اند اینجا کلیک کنید.