یکی از قابلیت های مهم نرم افزار کلینیک دامپزشکی امکان تعریف کاربران مختلف و تعیین سطح دسترسی برای هر کاربر می باشد.
از آنجایی که عدم دسترسی افراد به برخی اطلاعات در یک کلینیک دامپزشکی از دغدغه های مدیران یک مجموعه می باشد در نرم افزار دامپزشکیار این امکان وجود دارد که بتوان برای هر شخصی که با نرم افزار کار می کند نام کاربری و کلمه عبور جداگانه ای تعریف کرد و برای وی سطح دسترسی به بخش های مختلف نرم افزار را مشخص کرد.

به عنوان مثال برای مسئول پذیرش می توان دسترسی وی به بخش هایی مثل گزارشات مالی، تنظیمات نرم افزار یا حتی مجوز حذف فاکتور یا پرونده را محدود کرد .
یا مثلا برای دکتر می توان فقط دسترسی آن را به بخش ویزیت و واکسن و ضد انگل فعال نمود و به سایر قسمت ها از قبیل گزارشات مالی، گزارش سود کلینیک، دسترسی به شماره تماس مراجعین را محدود نمود .

به طور کلی در نرم افزار کلینیک دامپزشکی (دامپزشکیار) موارد زیر را می توان برای هر کاربر فعال یا غیر فعال نمود

  • دسترسی به بخش تشکیل پرونده، درج، ویرایش یا حذف پرونده
  • دسترسی به بخش صدور فاکتور، درج، ویرایش یا حذف فاکتور
  • دسترسی به بخش ویزیت و درمان، بخش واکسیناسیون و ضدانگل
  • دسترسی به بخش اطلاعات پایه سیستم از قبیل تعریف سرویس ها، تعریف نژادها
  • دسترسی به بخش گزارشات نرم افزار از قبیل گزارشات مالی، گزارشات پرونده ها و …
  • دسترسی به بخش پت شاپ و زیر مجموعه های آن به صورت مجزا از قبیل تعریف کالا، فاکتور خرید، انبارگردانی، موجودی انبار و …
  • دسترسی به بخش تنظیمات نرم افزار شامل مواردی مثل تعریف کاربران، تنظیمات کلی نرم افزار، تنظیمات اس ام اس و ..

 

مجوز دهی نرم افزار کلینیک دامپزشکی

کاربران نرم افزار و بخش مجوز دهی نرم افزار کلینیک دامپزشکی