• پلن عادی
 • 10$
  ماهانه
 • 1 گیگابایت پهنای باند
 • بیشترین حجم فایل ها 10MB
 • 3 هسته ای
 • 256 رم
 • پلن شرکتی
 • 20$
  ماهانه
 • 10 گیگابایت پهنای باند
 • بیشترین حجم فایل ها 100MB
 • 5 هسته ای
 • 1024 رم
 • پلن حرفها ی
 • 50$
  ماهانه
 • 1000 گیگابایت پهنای باند
 • بیشترین حجم فایل ها 1000MB
 • 7 هسته ای
 • 4 رم